Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Законопроект Про ринок земель

 

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ринок земель

 

Цей Закон визначає правові та економічні засади організації і функціонування ринку земель, а також порядок проведення земельних торгів.

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Глава 1. Основні положення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

аукціон — форма проведення земельних торгів, за якою лот продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану у ході проведення торгів ліцитатором;

виконавець земельних торгів (виконавець) — юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів та уклала з організатором договір на проведення продажу об’єкта торгів на земельних торгах;

державна спеціалізована установа— державна спеціалізована установа з управління землями сільськогосподарського призначення, що утворена Кабінетом Міністрів України;

іноземні особи – іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні підприємства, підприємства, в статутному капіталі яких не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція, іноземні юридичні особи, іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

конкурс — форма проведення земельних торгів, за якою лот продається переможцю торгів, яким оголошується той учасник, який запропонував найкраще поєднання ціни лота, умов використання земельної ділянки та інших умов відповідно до критеріїв, визначених умовами конкурсу;

консолідація земель сільськогосподарського призначення — науково та економічно обґрунтоване об’єднання земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою раціонального ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

крок аукціону — мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;

ліцитатор — ведучий земельного аукціону із спеціальною підготовкою, який призначається виконавцем;

лот — об’єкт земельних торгів (земельна ділянка або права на неї) із якісними та кількісними характеристиками, що виставляється для продажу на торгах;

обіг земельних ділянок (прав на них) — перехід права на земельну ділянку від однієї особи до іншої на підставі правочинів, у тому числі укладених за результатами земельних торгів;

 

організатор земельних торгів (організатор) — фізична або юридична особа, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець відповідно до виконавчого документу;

переможець земельних торгів (переможець) — особа, з числа учасників земельних торгів, яка визначається у ході проведення земельних торгів та за результатами земельних торгів має право на укладання договору купівлі-продажу лота;

покупець — переможець, який уклав договір купівлі-продажу та здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на аукціоні лот;

ринок земель — система правовідносин між відчужувачами земельних ділянок (прав на них), та особами, які набувають право на земельні ділянки, органами державної влади, державних органів приватизації та місцевого самоврядування, пов'язаних з укладенням, виконанням, зміною та припиненням цивільно-правових договорів, які передбачають відчуження земельних ділянок або прав на них;

стартова ціна — вартість земельної ділянки (права на неї), з якої розпочинається продаж лота на торгах;

учасник земельних торгів (учасник) — особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, подала відповідні документи для участі в земельних торгах та зареєстрована виконавцем відповідно до цього Закону;

члени сім’ї фізичної особи — особи, що спільно проживають та пов'язані спільним побутом: чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки, племінники і племінниці, тітки, дядьки, у тому числі двоюрідні, партнери у цивільному шлюбі, діти партнерів у цивільному шлюбі, громадяни, які перебувають на утриманні фізичної особи, або їх партнери в цивільному шлюбі, усиновлювачі, усиновлені;

ціна продажу — фіксована ціна продажу земельної ділянки (права на неї), сплачена покупцем;

Стаття 2. Правове регулювання ринку земель

Правове регулювання ринку земель здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, цього Закону, законодавства про приватизацію та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

 

Стаття 3. Суб’єкти та об’єкти ринку земель

1. Суб’єктами ринку земель є відчужувачі та набувачі земельних ділянок (прав на них):

громадяни та юридичні особи України;

територіальні громади безпосередньо або через відповідні органи місцевого самоврядування;

держава в особі відповідних органів державної влади, державної спеціалізованої установи, державних органів приватизації або державного виконавця;

іноземні громадяни та особи без громадянства;

іноземні юридичні особи, підприємства з іноземними інвестиціями;

іноземні підприємства;

спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб;

іноземні держави.

2. Об’єктами ринку земель є:

земельні ділянки державної або комунальної власності відповідного цільового призначення та виду використання в межах певної категорії земель, в тому числі разом з розташованими на них об’єктами, що підлягають приватизації;

земельні ділянки відповідного цільового призначення та виду використання в межах певної категорії земель, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки;

земельні частки (паї);

право оренди земельної ділянки на встановлений строк оренди або право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій);

частки у праві спільної власності на землю.

Стаття 4. Органи, що здійснюють продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права оренди на них

Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права оренди на них здійснюють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні органи приватизації, державна спеціалізована установа, уповноважені здійснювати відчуження земельних ділянок, призначених для продажу, або державний виконавець відповідно до виконавчого документу.

Стаття 5. Інформування громадськості та врахування громадських інтересів при здійсненні продажу земельних ділянок державної або комунальної власності та права оренди на них

1. Під час підготовки до продажу земельних ділянок державної або комунальної власності та права оренди на них органи виконавчої влади, державна спеціалізована установа та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень:

інформують населення через засоби масової інформації та спеціалізований Інтернет-сайт уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності (прав на них);

залучають представників громадських організацій, а також землевласників і землекористувачів до участі в обговоренні заходів щодо розвитку ринку земель;

забезпечують врахування інтересів територіальних громад при розробці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.

2. При розміщенні оголошення про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності (прав на них) на спеціалізованому Інтернет-сайті уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів технологічні та програмні засоби повинні забезпечувати всім бажаючим можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою та місцем проведення продажу, видом майна, ціною, видом договору, що укладається, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати.

3. Розміщення оголошень про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності (прав на них) на спеціалізованому Інтернет-сайті уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснюється без стягнення плати.

 

Глава 2. Організація ринку земель

Стаття 6. Прогнозування ринку земель

1. Система прогнозування ринку земель, крім земель державної та комунальної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, включає:

створення місцевих банків даних попиту та пропозицій на ринку земель;

щорічне визначення уповноваженими органами переліку і затвердження обсягів продажу земельних ділянок державної або комунальної власності та обсягів надходження коштів від їх продажу до відповідних бюджетів;

періодичну публікацію відомостей про попит і пропозиції на земельні ділянки;

запровадження системи громадського обговорення інвестиційних проектів щодо розвитку територій.

2. Прогнозування ринку земель здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

3. Прогнозування ринку земель державної та комунальної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію.

Стаття 7. Надання консалтингових послуг з питань функціонування ринку земель

1. Консалтингові послуги з питань функціонування ринку земель передбачають:

консультування власників землі та землекористувачів;

надання інформації про результати досліджень щодо попиту та пропозиції земельних ділянок, ціноутворення на ринку земель;

надання інформаційних послуг з питань земельного законодавства, оцінки земель, здійснення цивільно-правових угод та інших послуг щодо обігу земельних ділянок;

надання суб’єктам ринку земель практичної допомоги щодо набуття та реалізації прав власності на землю.

2. Консалтингові послуги суб’єктам ринку земель надають державна спеціалізована установа, фізичні та юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми і форми власності, які здійснюють господарську діяльність у сфері землеустрою, оцінки земель, земельних торгів тощо відповідно до закону.

Стаття 8. Державна спеціалізована установа з управління землями сільськогосподарського призначення державної власності

1. Державна спеціалізована установа з управління землями сільськогосподарського призначення державної власності забезпечує управління, консолідацію та охорону земель сільськогосподарського призначення державної власності.

2. Державна спеціалізована установа з управління землями сільськогосподарського призначення державної власності утворюється Кабінетом Міністрів України, а її діяльність спрямовується і координується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНИЙ ДОКУМЕНТ

Блог Юрист Луцьк

Юрист Луцьк, Адвокат Луцьк Матвіюк Наталія Росиславівна

Юрист Луцьк, Адвокат Луцьк, Юридичні послуги у Луцьку на Волині та Західній Україні, Реєстрація та припинення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Луцьк, внесення змін в установчі документи, договірна та кадрова робота, юридичне обслуговування підприємств та підприємців, позовна робота. (099) 634-86-83; (096) 855-08-88; yurist-1@ukr.net
  • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації...

  • Плату за оренду земельних паїв запропоновано встановити у розмірі не менш ніж 10% вартості чорноземів. Сьогодні мінімальна ставка — 3%.У...

  • В Україні з'явиться Державна аудиторська службаКабмін вирішив створити Державну аудиторську службу України, реорганізувавши Державну фінансову інспекцію шляхом перетворення. Служба утворюється...

Портал новин

Блог Адвокат Луцьк

Адвокат Луцьк, Юрист Луцьк, Юридичні послуги у Луцьку

Реєстрація та припинення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Луцьк, внесення змін в установчі документи, договірна та кадрова робота абонентське обслуговування підприємств та підприємців, позовна робота, сімейні, трудові, спори, інші юридичні послуги. (099) 634-86-83; (096) 855-08-88; yurist-1@ukr.net
Ви знаходитесь: Home ЛІТЕРАТУРА Законопроект Про ринок земель

Rambler's Top100 HotLog  МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

bigmir)net TOP 100 Анализ веб сайтов