Строки виплати заробітної плати

У листі від 25.01.2018 р Управління Держпраці в Івано-Франківській області роз'яснює, що терміни виплати заробітної плати чітко встановлені ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р № 108/95-ВР.
 
Так, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, який не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
 
Таким чином, граничні терміни виплати зарплати - не пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця і не пізніше 7 числа наступного місяця - за другу половину.
 
У разі якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
 
Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з профспілкою, і не може бути менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунків тарифної ставки (посадового окладу працівника). Тобто розмір авансу повинен становити не менше 50% тарифної ставки (посадового окладу) працівника за цей місяць. При нарахуванні авансу не враховуються надбавки, премії та інші доплати, передбачені законодавством, виплата яких може здійснюватися в терміни, встановленні для виплати заробітної плати за підсумками місяця.
При цьому слід звернути увагу на те, що обов'язок щодо виплати зарплати мінімум двічі на місяць роботодавець повинен виконувати при будь-яких умовах. Виплата зарплати один раз на місяць навіть за наявності відповідної письмової заяви працівника є порушенням трудового законодавства. Також порушенням трудового законодавства є встановлення роботодавцем в документах, які регламентують періодичність і терміни виплати заробітної плати, умови про виплату зарплати один раз на місяць. Порушенням буде і виплата в аванс усієї суми заробітної плати, яка належить працівникові за поточний місяць.
 
Якщо працівник відмовляється від отримання авансу, роботодавець зобов'язаний розрахувати йому аванс, зняти суму авансу в банку, оприбуткувати в касі підприємства і, якщо працівник не отримав аванс після закінчення 3 робочих днів, скласти відомість депонованих сум і здати одержану працівником суму авансу в банк, а потім виплатити її разом з сумою заробітної плати за другу половину місяця. Якщо заробітна плата на підприємстві перераховується на зарплатні картки, то роботодавець зобов'язаний перераховувати її працівнику як мінімум двічі на місяць в дні, встановлені для виплати авансу та заробітної плати, незалежно від бажання працівника.
 
Разом з тим роботодавець має право виплачувати зарплату і частіше, ніж два рази на місяць (наприклад, один раз на тиждень).
Джерело: hrliga.com