Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Оподаткування по-новому (2018)

7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" (надалі – Закон). Більшість положень вказаного Закону набрали чинності 01 січня 2018 року.

Основні положення Закону:

Тимчасове зупинення системи блокування податкових накладних

Податкові накладні/розрахунки коригування (ПН/РК), реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) зупинено відповідно до критеріїв оцінки ступеню ризиків, реєструються не пізніше 02 січня 2018 року, крім:

- ПН/РК, щодо яких станом на 01 грудня 2017 р. не подані пояснення і копії документів;

- ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову в реєстрації і станом на 01 грудня 2017 р. не розпочато процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

Тобто, безумовному розблокуванню підлягають ПН та РК, реєстрацію яких було зупинено до 01 грудня 2017 року, за умови, що:

1) щодо них було подано пояснення та копії документів, але не було винесено відповідного рішення комісією Державної фіскальної служби України;

2) в їх реєстрації комісією Державної фіскальної служби України було відмовлено, але платник податку розпочав процедуру адміністративного або судового оскарження.

ПН/РК, реєстрацію яких зупинено з 01 грудня 2017 р. до набрання чинності Законом (до 31 грудня 2017 р., коли набрали чинності відповідні пункти Закону) та за якими платником податку подані пояснення і копії документів, реєструються в порядку, що діяв до набрання чинності Законом.

Якщо протягом 5 робочих днів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ПН/РК, реєстрація таких накладних здійснюється на наступний робочий день за днем закінчення строку розгляду пояснень і документів платника податку.

Разом з тим, слід зазначити, що Система моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР) не скасована, а лише призупинена з 01 січня 2018 року орієнтовно на два місяці (до визначення Кабінетом Міністрів України нової процедури зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН).

У 2018 році критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН, затверджуватиме Кабінет Міністрів України (раніше цю функцію виконувало Міністерство фінансів України).

Таким чином, з 01 січня 2018 року до прийняття відповідної постанови Уряду реєстрація ПН/РК у ЄРПН не буде зупинятися. При цьому, для затвердження Кабінетом Міністрів України нового Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно Прикінцевих положень Закону надано строк до 01 березня 2018 року.

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Розширено пільгове оподаткування ПДВ операцій з постачання та ввезення на митну територію України медичних виробів.

З 01 січня 2018 року операції з постачання та ввезення на митну територію України медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Украї­ні, оподатковуватимуться ПДВ у розмірі 7% замість 20%.

Раніше за ставкою 7% ПДВ оподатковувалися лише операції з постачання та ввезення на митну територію України тих медичних виробів, які включені до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 року № 410. До операцій з постачання та ввезення на митну територію України всіх інших медичних виробів застосовувалася ставка ПДВ в розмірі 20%.

2. Встановлено окремий строк для реєстрації РК до ПН у разі зменшення вартості товарів або послуг.

З 01 січня 2018 року РК, складений постачальником до ПН на отримувача - платника ПДВ, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, слід реєструвати протягом 15 календарних днів з дня отримання такого РК отримувачем (покупцем).

3. Звільнено від ПДВ експорт технічних культур та деякі інші операції.

Тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту:

- з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021 року - соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД);

- з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року - насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД).

Уточнена норма щодо звільнення від оподаткування операцій з постачання (передплати) та доставки дитячих книжкових видань.

4. Запроваджено розстрочення сплати ПДВ у разі імпорту обладнання.

До 01 січня 2020 року запроваджено ввезення виробничого обладнання з розстроченням сплати ПДВ на строк до 24 місяця.

Розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ за заявою платника ПДВ надається при імпорті обладнання, що класифікується за визначеними кодами УКТ ЗЕД, на строк, зазначений у заяві, але не більше 24 календарних місяців.

При цьому розстрочення сплати ПДВ надається лише у разі імпорту обладнання, яке буде використовуватися платником податку для власного виробництва на території України. Розстрочення сплати ПДВ не надається при імпорті обладнання, якщо воно має походження з Росії або ввозиться з її території та/або з окупованої території України.

У разі відчуження, передачі в оренду, суборенду чи передачі права володіння, користування в інший спосіб імпортованого обладнання з розстроченням сплати ПДВ платник податку зобов’язаний сплатити податкове зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також пеню, виходячи із 120% облікової ставки Національного банку України, за період з дня ввезення обладнання до дня збільшення податкового зобов’язання.

Порядок надання розстрочення сплати ПДВ має бути встановлений Кабінетом Міністрів України протягом 3 місяців (орієнтовно до 01 квітня 2018 року). При цьому Кабмін має право встановити випадки, коли залишок суми зобов’язань зі сплати ПДВ підлягає забезпеченню виконання шляхом застави обладнання, що ввозиться із розстроченням ПДВ.

5. Уточнено умови звільнення від ПДВ постачання програмної продукції 

Відповідно до змін звільнення від ПДВ поширено на операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті. Уточнено, що з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті.

Окрім того, розширено поняття "програмна продукція".

З 01 січня 2018 року до неї відноситься:

- результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;

примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;

будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;

- криптографічні засоби захисту інформації.

З метою нормативного врегулювання умов звільнення від ПДВ операцій з програмною продукцією уточнено негативне визначення терміну "роялті".

Так, передбачено, що не вважаються роялті платежі, отримані:

- як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем");

- за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);

- за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, у користування, володіння та/або розпорядження особи;

- за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;

за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

Таким чином, відтепер звільняються від оподаткування ПДВ операції із перепродажу та розповсюдження програмної продукції.

6. Звільнено від оподаткування операції із ввезення та постачання електрокарів.

З 1 січня 2018 року звільняються від оподаткування ПДВ та акцизним податком операції з ввезення на митну територію України і постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами(у тому числі вироблених в Україні). Відповідна норма діятиме протягом 2018 року

Митний контроль

1. Набрали чинності нові правила ввезення товарів у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.

Відповідно до нової редакції пп. 191.2.3 п. 191.2 ст. 191 Податкового кодексу України (надалі – ПК України) у разі ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті.

Тобто, з 01 січня 2018 року фізичним особам дозволяється ввозити на митну територію України товари вартістю не більше 500 євро та вагою не більше 50 кілограмів не частіше ніж один раз на три доби (та за умови відсутності в Україні не менше однієї доби). У разі перетину державного кордону фізичною особою більше одного разу протягом трьох діб або відсутності в Україні менше ніж одну добу, допускається неоподатковуване ввезення товару на суму не більше 50 євро. Ці правила не стосуються випадків перетину фізичною особою державного кордону через пункти пропуску в аеропортах.

У зв’язку із зазначеними змінами митних правил запроваджені нововведення щодо операцій, які не є об'єктом оподаткування ПДВ. 

Відтепер, не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент:

1) 1000 євро – через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;

2) 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг – через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, якщо така особа була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин;

3) 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг – через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, якщо така особа була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин.

2. Введення обмежень на пересилання товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях відтерміновано до 1 січня 2019 року. 

Запровадження обмежень на пересилання товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (зокрема, норма про не більше 3-х посилок протягом календарного місяця сумарною вартістю до 150 євро для фізичної особи без сплати податків) відтерміновано до 01 січня 2019 року. 

Так, з 01 січня 2019 року не будуть об'єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України:

1) товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;

2) товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача (юридичної особи, фізичної особи - підприємця) в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях;

3) товарів, сумарна фактурна вартість яких у кожному з відправлень не перевищує еквівалент 150 євро на адресу одного одержувача (фізичної особиу перших трьох міжнародних поштових відправленнях та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця.

Таким чином, у разі отримання фізичною особою четвертої посилки за календарний місяць або перевищення сумарної фактурної вартості посилок понад 150 євро в еквіваленті, такі посилки з 2019 року оподатковуватимуться ПДВ.

При цьому, з 2019 року у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі базою оподаткування ПДВ буде їх митна вартість (для юридичних осіб) або фактурна вартість (для фізичних осіб), з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті.

Податок на прибуток підприємств

1. Змінено строк подання податкової декларації за рік для платників податку на прибуток підприємств з квартальним звітним періодом.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, відтепер подається у 60-ти денний строк після закінчення звітного року (раніше – протягом 40 календарних днів).

Нагадаємо, декларацію з податку на прибуток щоквартально подають платники податку, в яких обсяг річного доходу перевищує 20 млн грн.

Таким чином, декларації за квартал, півріччя, три квартали подаються протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу, а декларація, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, подається протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року.

Дана норма запроваджена з 01 січня 2018 року, а отже, стосується і річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2017 рік.

2. Доповнено правила трансферного ціноутворення.

З 01 січня 2018 року господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Також надано великому платнику податків право звернутися до Державної фіскальної служби України із заявою про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, під час якого узгоджуються критерії для визначення відповідності умов контрольованих операцій, що здійснюються або будуть здійснені, принципу "витягнутої руки" на обмежений строк. За результатами зазначеної процедури укладається договір, який підписується керівником великого платника податків або його уповноваженою особою та керівником (заступником керівника) Державної фіскальної служби України. У разі дотримання умов договору про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях контролюючі органи не мають права приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені щодо контрольованих операцій, які є предметом такого договору.

Акцизний податок 

1. Збільшено розмір акцизного податку на тютюнові вироби.

Законом передбачено поступове до 2025 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів, а саме:

- у 2018 році – на 29.7 % (на прогнозний індекс споживчих цін 11.2 % та додатково на 16.7 % з урахуванням попередньої індексації);

- у наступні роки – на 20 % щорічно до досягнення мінімального стандарту ЄС (90 євро за 1000 штук).

З 01 січня 2025 року частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети повинна становити не менше 60 % середньозваженої роздрібної ціни продажу. Тобто, до 2025 року не менше 60% вартості сигарет має складати акцизний податок. 

2. Квас "живого" бродіння більше не належить до алкогольних напоїв.

Квас виключено з підакцизних товарів, хоча раніше він належав до категорії інших заброджених напоїв і оподатковувався акцизним податком. Зазначено, що квас "живого" бродіння – це напій зі вмістом спирту етилового не більше 1,2 % об'ємних одиниць, отриманий під час бродіння квасного сусла, що належить до товарних позицій 2202 та 2206 згідно з УКТ ЗЕД.

3. Строк обов’язкового використання витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників на акцизних складах перенесено на 2019 рік.

Одночасно змінами до ПК України запроваджено відповідальність за відсутність витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального та/або відпуск пального без наявності витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників.

При цьому, штрафи за відсутність витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників на акцизних складах будуть вводитися в дію поступово:

- з 1 січня 2019 року - до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20 000 куб. метрів;

- з 1 липня 2019 року - до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20 000 куб. метрів;

- з 1 січня 2020 року - до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів.

Екологічний податок та рентна плата 

1. Збільшено розмір ставок екологічного податку та рентної плати.

Закон передбачає збільшення ставок:

1) екологічного податку з урахуванням індексу споживчих цін на 11.2 %;

2) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції на 16.8 %.

2. Зменшено ставки рентної плати для стимулювання видобутку природного газу.

Запроваджено стимулюючі ставки рентної плати на видобуток природного газу у розмірі:

12 % для нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;

6 % для нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів.

При цьому, новою свердловиною вважається свердловина, буріння якої розпочато від донної поверхні суходолу після 01 січня 2018 року, що підтверджується актом про введення в експлуатацію бурової установки.

Зазначені стимулюючі ставки гарантуються державою у разі зміни законодавства та не застосовуються у разі видобутку природнього газу під час виконання договорів про спільну діяльність.

3. Заплановано зменшення ставок рентної плати на газовий конденсат.

З 01 січня 2019 року передбачено зменшення ставки рентної плати з 45 % до 29 % для конденсату з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів та з 21 % до 14 % для конденсату з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів. 

Також планується встановити спеціальні ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в умовах дії угоди про розподіл продукції - 2 % для нафти і конденсату та 1.25 % для газу природного.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

1. Звільнено від оподаткування вартість путівок працівникам у розмірі до 5-ти мінімальних заробітних плат.

З 01 січня 2018 року до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок (розмір знижки на вартість путівок) на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надані роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати (18 615 грн.), встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

2. Створено Єдину базу даних звітів про оцінку з метою запобігання заниження бази оподаткування (оціночної вартості) при продажу нерухомого майна.

Єдина база даних звітів про оцінку має забезпечити розміщення, створення, зберігання та оприлюднення інформації про об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками. 

Єдина база даних звітів про оцінку також здійснює моніторинг звіту про оцінку на предмет відсутності порушень при його складанні та у разі його повноти, правильності та відповідності, у тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, реєструє звіт про оцінку з присвоєнням йому унікального номера. У разі виявлення недоліків та/або порушень при складанні звіту про оцінку, у тому числі невідповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, Єдина база даних звітів про оцінку автоматично відмовляє в його реєстрації. Звіт про оцінку, не зареєстрований у Єдиній базі даних звітів про оцінку, є недійсним.

Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в Єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера

Таким чином, держава посилює контроль за відповідність оцінки нерухомого майна реальним ринковим цінам з метою збільшення надходжень від сплати ПДФО.

Податок на майно

1. Удосконалено порядок сплати фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та земельного податку.

Встановлено, що якщо контролюючий орган у визначений ПК України строк (до 1 липня року, наступного за звітним/до 1 липня поточного року) не надіслав (не вручив) фізичній особі податкове повідомлення-рішення (ППР) на сплату податку на нерухоме майно та/або земельного податку, така фізична особа звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Разом з тим, ця норма лише підтверджує правило, яке чітко випливало з інших норм ПК України: немає ППР – немає обов’язку фізичної особи сплачувати податок.

Також новелами встановлено, що граничний строк нарахування податкового зобов’язання обмежується 1095 календарними днями (п. 102.1 ст. 102 ПК України).

2. Скасовано обмеження щодо застосування пільги зі сплати земельного податку фізичним особам однією земельною ділянкою.

До внесення змін звільнення від сплати земельного податку, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширювалося лише на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм (наприклад, одну земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше 2 га). 

З 01 січня 2018 р. звільнення від сплати земельного податку поширюється на необмежену кількість земельних ділянок за кожним видом використання, але як і раніше в межах граничних норм (наприклад, на усі земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства сукупною площею не більше 2 га).

3. Деталізовано порядок визначення мінімального розміру орендної плати за землю.

З 01 січня 2018 року річна суму платежу з орендної плати не може бути меншою за розмір земельного податку, а саме:

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 % їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 % їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0.3 % та не більше 1 % їх нормативної грошової оцінки;

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0.3 % та не більше 5 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

4. Визначено особливості застосування коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі у 2018 році.

Встановлено, що індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується зі значенням 100%. Таким чином, при визначенні бази оподаткування земельним податком та єдиним податком для платників четвертої групи коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки дорівнює 1.

Окрім того, до 1 лютого 2018 року Державне служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повинна направити в електронній формі інформацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, яка проведена станом на зазначену дату, до Державної фіскальної служби України, яка оприлюднить цю інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

Єдиний податок

1. Запроваджено оподаткування податком на репатріацію виплат платників єдиного податку на користь нерезидентів.

З 01 січня 2018 року платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, здійснює нарахування та сплату податку на репатріацію за ставкою 15 % або іншою ставкою, передбаченою угодою про уникнення подвійного оподаткування.

2. Платників єдиного податку звільнено від авансових внесків при виплаті дивідендів.

Законом звільнено платників єдиного податку від обов’язку сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств про виплаті дивідендів засновникам (учасникам, акціонерам).

Податкове адміністрування та облік

1. Запроваджено новий порядок оприлюднення інформації про ставки місцевих податків і зборів.

У 2018 році запроваджується офіційне оприлюднення на веб-сайті Державної фіскальної служби України зведеної інформації про ставки місцевих податків і зборів, а також про проведену нормативну грошову оцінку земель. Відповідне оприлюднення здійснюється не пізніше 15 липня поточного року та є для платника податків офіційним джерелом інформації для визначення податкових зобов’язань. Тобто, платник податків не несе відповідальності у разі використання зведеної інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ДФС України, навіть якщо вона містить помилки чи розбіжності.

2. Передбачено нові критеріях віднесення до великих платників податків.

Закон передбачає, що до великих платників податків належать юридичні особи та постійні представництва нерезидентів, які відповідають таким критеріям:

1) обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні 4 послідовні податкові квартали - 50 млн. євро в еквіваленті (раніше - 1 млрд грн.) або;

2) загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України, - 1 млн. євро в еквіваленті (раніше - 20 млн грн.), за умови, що сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тис. євро.

Відповідальність контролюючих органів

Запроваджена норма про відшкодування шкоди, завданої платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування відповідного контролюючого органу, незалежно від вини посадової або службової особи. Також передбачено відповідальність посадової або службової особи в порядку регресу перед державою в розмірі виплаченого платнику податків з державного бюджету відшкодування.

Джерело: protokol.com.ua

 

Блог Юрист Луцьк

Юрист Луцьк, Адвокат Луцьк Матвіюк Наталія Росиславівна

Юрист Луцьк, Адвокат Луцьк, Юридичні послуги у Луцьку на Волині та Західній Україні, Реєстрація та припинення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Луцьк, внесення змін в установчі документи, договірна та кадрова робота, юридичне обслуговування підприємств та підприємців, позовна робота. (099) 634-86-83; (096) 855-08-88; yurist-1@ukr.net
  • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації...

  • Плату за оренду земельних паїв запропоновано встановити у розмірі не менш ніж 10% вартості чорноземів. Сьогодні мінімальна ставка — 3%.У...

  • В Україні з'явиться Державна аудиторська службаКабмін вирішив створити Державну аудиторську службу України, реорганізувавши Державну фінансову інспекцію шляхом перетворення. Служба утворюється...

Портал новин

Блог Адвокат Луцьк

Адвокат Луцьк, Юрист Луцьк, Юридичні послуги у Луцьку

Реєстрація та припинення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Луцьк, внесення змін в установчі документи, договірна та кадрова робота абонентське обслуговування підприємств та підприємців, позовна робота, сімейні, трудові, спори, інші юридичні послуги. (099) 634-86-83; (096) 855-08-88; yurist-1@ukr.net
Ви знаходитесь: Home Новини Оподаткування по-новому (2018)

Rambler's Top100 HotLog Рейтинг@Mail.ru МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

bigmir)net TOP 100 Анализ веб сайтов

 Счетчик тИЦ и PR Яндекс.Метрика