Документи, необхідні для призначення пенсії у 2019 р.

    Відповідно до п. 2.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» для призначення пенсії за віком подається відповідна заява, до якої додаються:
- паспорт або інший документ, що засвідчує особу (місце проживання і вік);
- ідентифікаційний код (у випавдку його відсутності через релігійні переконання - копія сторінки паспорта з відповідною відміткою;)
- документи, підтверджуючі трудовий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток, довідки, свідоцтва про народження дітей, трудові договори і т.д.);

- довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 01.07.2000 року, а починаючи з 1 липня 2000 - індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку;
- документи, що підтверджують особливий статус особи (посвідчення учасника бойових дій, посвідчення учасника - ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, довідка МСЕК про визнання особи інвалідом і т. д.);

    Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть подаватися як в оригіналі, так і у вигляді копій, завірених нотаріально або засвідчених адміністрацією підприємства, що подає документи пенсіонера або органом, який призначає пенсію (п. 30 «Порядку оформлення»).
    Виключно у вигляді оригіналів подаються документи про стаж, вік та заробітну плату. Якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається її копія, завірена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом Пенсійного фонду. При цьому, вимога співробітників ПФУ залишення у них (навіть тимчасово) оригіналу трудової книжки є незаконною.