Відновлення допомоги по догляду за дитиною до 3 років

 

Допомогу по догляду за дитиною до 3-х років пропонується відновити 
 

4 грудня 2019 року у Верховній Раді зареєстровано проект постанови № 2523 зі зверненням до КМУ з вимогою у двомісячний строк з дня прийняття цієї Постанови розробити та подати до ВРУ такі законопроекти:

  • про відновлення виплати допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставах, в розмірах та в порядку, передбачених законодавством для зазначеної соціальної допомоги, яка була скасована Законом № 1166-VII;
  • про внесення змін до державного бюджету України щодо виділення необхідних коштів для цієї мети.

Крім того, у пояснювальній записці до проекту Постанови міститься декілька рекомендацій щодо порядку надання такої допомоги:

  • право на допомогу до трирічного віку мав один із батьків (усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною);
  • призначення допомоги здійснюється незалежно від того чи перебувала особа в трудових відносинах (на військовій або державній службі), навчалася, чи займалась підприємництвом або була безробітною;
  • допомога до трирічного віку має надаватися на кожну дитину незалежно від кількості народжених, усиновлених або взятих під опіку дітей;
  • розмір допомоги до трирічного віку має встановлюватися таким чином, щоб разом з іншими доходами сім’ї отримувача допомоги забезпечити прожитковий мінімум для всіх членів цієї сім’ї.

Також з метою запобігання зловживанням з боку службових і посадових осіб та спрощення «бюрократичних процедур», Законом має бути визначено вичерпний перелік документів, які подає заявник для призначення допомоги до трирічного віку, а також вичерпний перелік випадків, коли її припиняють виплачувати. Крім того, має бути встановлений порядок переоформлення допомоги до трирічного віку на іншого члена сім’ї.

Джерело: https://dtkt.com.ua/