Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Паспорт громадянина України - ID-картка

Паспорт громадянина України у вигляді карти з електронним носієм оформляється дітям в 14 років. Дорослим теж в деяких випадках доведеться замінити паспорт старого зразка, у вигляді книжки, на ID-карту. До кого і з якими документами потрібно звертатися для отримання паспорта громадянина України з безконтактним носієм?

Відразу слід зазначити, що міняти паспорт старого зразка на новий всім поголовно зовсім не потрібно. Відповідно до пункту 1 розділу V Перехідних положень Закону України «Про Єдиний демографічний реєстр і документи, що підтверджують статус громадянина України, що встановлюють особу та спеціальний статус особи» документи, що засвідчують особу, що підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, видані до дня набуття чинності цим Законом, діють до закінчення терміну їх дії і не підлягають обов'язковій заміні.

У яких випадках потрібно оформляти паспорт громадянина України у вигляді карти

    Всім громадянам України, яким виповнилося 14 років.

    
У разі втрати або крадіжки паспорта.

    
Обмін паспорта здійснюється у разі:
        
зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);
        
отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);
        
виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
        
закінчення терміну дії паспорта;
        
непридатності паспорта для подальшого використання;
        
досягнення 25- або 45-річного віку особою, яка має паспорт зразка 1994 року (за бажанням).

Термін дії паспорта у вигляді карти з безконтактним носієм

Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки. А особам, які досягли 18-річного віку, - на кожні 10 років.

Терміни оформлення паспорта-карти

Паспорт видається:

    
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
    
не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

Паспорт, який оформляється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

Вартість оформлення паспорта

Збір за оформлення паспорта в нетермінові порядку (20 робочих днів) складе 279 гривень. За термінове оформлення паспорта протягом 10 робочих днів доведеться заплатити 366 гривень.

Оформлення паспорта вперше є безкоштовним.

Куди звертатися для оформлення паспорта

Документи для оформлення (в тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються:

    
в центри надання адміністративних послуг;
    
державне підприємство, яке належить до сфери управління ДМС, і його відокремлені підрозділи;
    
територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС.

В територіальний орган ДМС документи подаються тільки в разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який був оформлений із застосуванням засобів Єдиного демографічного реєстру.

Подання документів для оформлення (в тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта здійснюється тільки в територіальний підрозділ ДМС в разі:

    
набуття особою громадянства України;
    
оформлення особі паспорта вперше після досягнення 18-річного віку без надання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями;
    
оформлення паспорта вперше після досягнення 18-річного віку особі, яка надала рішення суду про встановлення особи (для осіб, що не були встановлені за результатами проведення процедури встановлення особи);
    
повернення на проживання в Україну особи, яка постійно проживала за кордоном;
    
оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров'я, оформленим в установленому порядку, якщо така особа не отримувала паспорта, оформленого із застосуванням засобів Реєстру;
    
відбування особою покарання в установах виконання покарань або перебування на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу.

Документи подаються за зареєстрованим місцем проживання.

У разі виникнення обставин, у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин.

У разі закінчення терміну дії паспорта документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення терміну його дії. У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі і здається при отриманні нового паспорта.

Які документи потрібні для отримання паспорта у вигляді карти з безконтактним носієм

Для оформлення паспорта подають такі документи:

    
1) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження,
виданий компетентними органами іноземної держави;

    
2) оригінали документів, що підтверджують громадянство і що засвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження заявника були громадянами України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України);

У разі відсутності таких документів або у випадку, коли батьки чи один з батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або в разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

    
3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживають за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на проживання в Україні і для осіб, які набули громадянство України за кордоном);

    
4) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

    
5) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

    
6) рішення суду про встановлення особи (для осіб, що не були встановлені за результатами проведення процедури встановлення особи);

    
7) документ, що засвідчує особу законного представника / уповноваженої особи та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника / уповноваженої особи;

    
8) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

    
9) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації на безконтактний електронний носій і в паспорт (при наявності таких документів):

        
про місце проживання - довідка органу реєстрації встановленого зразка;
        
про народження дітей - свідоцтво про народження дітей;
        
про шлюб та розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який підтверджує відповідний факт;
        
про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який підтверджує відповідний факт;
        
довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

    
10) документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, що містить фотозображення особи, - для осіб, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку. У разі відсутності такого документа особа подає письмове звернення в довільній формі, в якому вказується інформація про адресу місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про батьків або інших родичів, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи;

    
11) одна фотографія розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення оцифрованого образу особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновком.

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого подають такі документи:

    
1) заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року;

    
2) виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі крадіжки паспорта на території України);

    
3) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

    
4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

    
5) рішення суду про встановлення особи (для осіб, що не були встановлені за результатами проведення процедури встановлення особи)

    
6) документ, що засвідчує особу законного представника / уповноваженої особи та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника / уповноваженої особи;

    
7) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.

    
8) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації на безконтактний електронний носій і в паспорт (при наявності таких документів);

    
9) одна фотографія розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення оцифрованого образу особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновком.

Для обміну паспорта подають такі документи:

    
1) паспорт, що підлягає обміну;

    
2) документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт
підлягає обміну (крім випадків обміну в зв'язку з закінченням терміну або необхідності вклеювання фотографії в паспорт старого зразка);

3) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

5) документ, що засвідчує особу законного представника / уповноваженої особи та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника / уповноваженої особи;

6) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.

7) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації на безконтактний електронний носій і в паспорт (при наявності таких документів):

8) одна фотографія розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення оцифрованого образу особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновком.

Джерело: hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=17675

Блог Юрист Луцьк

Юрист Луцьк, Адвокат Луцьк Матвіюк Наталія Росиславівна

Юрист Луцьк, Адвокат Луцьк, Юридичні послуги у Луцьку на Волині та Західній Україні, Реєстрація та припинення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Луцьк, внесення змін в установчі документи, договірна та кадрова робота, юридичне обслуговування підприємств та підприємців, позовна робота. (099) 634-86-83; (096) 855-08-88; yurist-1@ukr.net
  • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації...

  • Плату за оренду земельних паїв запропоновано встановити у розмірі не менш ніж 10% вартості чорноземів. Сьогодні мінімальна ставка — 3%.У...

  • В Україні з'явиться Державна аудиторська службаКабмін вирішив створити Державну аудиторську службу України, реорганізувавши Державну фінансову інспекцію шляхом перетворення. Служба утворюється...

Портал новин

Блог Адвокат Луцьк

Адвокат Луцьк, Юрист Луцьк, Юридичні послуги у Луцьку

Реєстрація та припинення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Луцьк, внесення змін в установчі документи, договірна та кадрова робота абонентське обслуговування підприємств та підприємців, позовна робота, сімейні, трудові, спори, інші юридичні послуги. (099) 634-86-83; (096) 855-08-88; yurist-1@ukr.net
Ви знаходитесь: Home Новини Паспорт громадянина України - ID-картка

Rambler's Top100 HotLog Рейтинг@Mail.ru МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

bigmir)net TOP 100 Анализ веб сайтов

 Счетчик тИЦ и PR Яндекс.Метрика