Податкові канікули згідно Податкового кодексу України

 

 

       Основна ставка податку на прибуток на 1 січня 2011 р. становить 25%, до 1 січня 2016 р. ця ставка поступово зменшуватиметься та в подальшому відповідно до ст. 151 ПКУ становитиме 16%. Пункт 6 ст. 154 ПКУ передбачає введення з 1 квітня 2011 р. до 1 січня 2016 р. податкових канікул, тобто застосування нульової ставки податку на прибуток для платників даного податку, у яких розмір доходів за кожний звітний податковий період наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3 млн грн. та нарахована за кожний місяць звітного періоду заробітна плата (доход) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, не менше двох мінімальних заробітних плат, розмір яких встановлено законом, та які відповідають одному з таких критеріїв: а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 р.; б) протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 млн грн., а середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб; в) були зареєстровані як платники єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності ПКУ, за останній календарний рік обсяг їхньої виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 1 млн грн., а середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

 

       При цьому встановлюється обмеження: якщо платники податку, що застосовують режим податкових канікул, у будь-якому звітному періоді досягли показників отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає зазначеним критеріям, такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у цьому звітному періоді за загальною ставкою оподаткування.

      Але слід зазначити, що режим податкових канікул не застосовується до суб’єктів господарювання, утворених після набрання ПКУ чинності шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації, а також до здійснення суб’єктами господарювання таких видів діяльності, як: діяльність у сфері розваг, виробництво, оптовий продаж, експорт-імпорт підакцизних товарів, виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів, видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", фінансова діяльність, діяльність з обміну валют, видобуток та реалізація корисних копалин загальнодержавного значення, операції з нерухомим майном, оренда (у тому числі надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних об’єктах), діяльність з надання послуг пошти та зв’язку, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату, діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", охоронна діяльність, зовнішньоекономічна діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації), виробництво продукції на давальницькій сировині, оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі, діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг підприємцям.