Створення та реєстрація підприємств

Створення та реєстрація підприємств

Пропонуються послуги 

 • Під приємництво в Україні

 • Вибір виду (організаційно-правової форми) підпр иємства

 • Малорозповсюдженні організаційно-правові ф о рми підприємств

 • Документи, необхідні для реєстрації підпри ємства

 • Статутний капітал (фонд) для ТОВ  і ПП

 • Реєстрація змін в установчі докуме нти

 • Порядок реєстрації приватного пі дприємства (ПП)

 • Механізм створення товариства з обмеженою відп овідальністю й акці онерного товариства

 • Реєстрація підприємства в органах соціального страхування  й пен сійного фонду України

 • Відкриття банківськог о рах унку

 • Ліцензування підприємниць кої дія льності

 • Патентування підпр иємн ицької діяльності

 • Порядок створення товариства з об меженою ві дповідальністю

 • Кредитуванн я підп риємств


 • Порядок реєстрації приватного пі дприємства у Луцьку і Волинській області, Створення та реєстрація підприємств Юрист Луцьк, юридичні послуги у Луцьку

 • АДВОКАТ

  Матвіюк Наталія Ростиславівна
  (099) 634 86 83
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  http://www.yurist.lutsk.ua