Внесення змін в установчі документи

Внесення змін в установчі документи

Для проведення змін надаються такі документи:

  1. заява за формою 1-ОПП
  2. нотаріально завірена копія нового статуту або змін до нього
  3. нотаріально завірена копія нового установчого договору або змін до нього
  4. протокол зборів учасників (засновників), яким затверджено зміни
  5. при зміні засновників-фізичних осіб – ксерокопії їх паспортів та ідентифікаційних кодів
  6. при зміні засновників-юридичних осіб – довідка за формою 4-ОПП (ксерокопія, завірена за місцем видачі, не більше як місячної давнини). Якщо юридична особа-засновник зареєстрована в тій же само податковій – надати копію довідки статистики та свідоцтва про реєстрацію
  7. при зміні адреси подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію, довідка статистики та документ, що підтверджує нову адресу. 

Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи засновники (учасники) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:


У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, додатково подається або копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, додатково подається нотаріально посвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи або відповідна довідка органу реєстрації актів громадянського стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, додатково подається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною мети установи, додатково подається копія відповідного судового рішення.

Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються засновником (учасником) юридичної особи або особою, уповноваженою засновниками (учасниками), особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.


Слід зазначити, що до впровадження Єдиного державного реєстру юридична особа самостійно подає відомості про зміни до фондів та установ, де її було зареєстровано. Підприємство має подати заяви (такі само як і при реєстрації) з відміткою про внесення змін та новими даними.

Орієнтиром того, чи потрібно подавати нові відомості до державних установ може слугувати відповідна реєстраційна картка – якщо при первинній реєстрації відомості, що зазнали змін, надавалися, то, відповідно, вони мають надаватися і у випадку внесення таких змін.

Окремо слід зазначити порядок реєстрації таких змін в податковій інспекції за місцезнаходженням підприємства. Документи спочатку подаються до відповідного підрозділу податкової міліції та після перевірки вказаних в них даних подаються власне до податкової інспекції.


Внесення змін в установчі документи, проведення реєстраційних змін, проведення змін до документів Луцьк Юрист

АДВОКАТ

Матвіюк Наталія Ростиславівна
(099) 634 86 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.yurist.lutsk.ua